Category: project

Nuldelijnsondersteuning

Veteraan en Thuisfront zet zich in de breedste zin in op het gebied van Nuldelijnsondersteuning. Zoek je NU hulp: 06-83995099 of Veteranenloket: 088-3340000 Maar wat houd het nu precies in. Binnen het landelijk netwerk welke er is voor veteranen zijn er issues m.b.t. het (op tijd) signaleren van eventuele problematiek...