Nuldelijnsondersteuning

Veteraan en Thuisfront zet zich in de breedste zin in op het gebied van Nuldelijnsondersteuning. Zoek je NU hulp: 06-83995099 of Veteranenloket: 088-3340000 Maar wat houd het nu precies in. Binnen het landelijk netwerk welke er is voor veteranen zijn er issues m.b.t. het (op tijd) signaleren van eventuele problematiek of juist aandacht voor die problemen die met laagdrempelige en kleinschalige hulp snel verholpen zou zijn. Vanuit de gedachte is er een systeem bedacht waarin veteranen en thuisfront zichzelf kunnen blijven en indien nodig toch de weg wordt gewezen indien nodig. Dit noemen we Nuldelijns ondersteuning. De kracht hierin is: Laagdrempelig, verwijzend, in het netwerk. Nuldelijns is geen onderdeel van maar sluit wel aan op het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Als Veteraan en Thuisfront vinden we dat dit breder kan maar kunnen ons prima vinden in het systeem zoals het op dit moment wordt opgebouwd en ingericht. Veteraan en Thuisfront streeft ernaar zich op zoveel mogelijk vlakken in te mengen in het beleid om zodoende kansen de blijven liggen toch op te pakken en mee te laten bewegen. Heeft u vragen over ons nuldelijnswerk en hoe wij daar invulling aan geven neemt u gerust contact met ons op. Het project Nuldelijns Ondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door het: croppedimage235233-twitteravatarvfonds-2

You may also like...