Drukke dagen gehad

De afgelopen dag zijn we erg druk geweest. Samen met Home-Base Support de VOC stand bemand op de regionale dagen van de militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers om vervolgens nog acte de présence te mogen geven bij DirtKings obstacle Run in Assen. We doen het graag, laten zien waar we voor staan en wie we zijn. De Veteraan en het Thuisfront zonder onderscheid in missie, rang of stand. De MOD dagen waren bijzonder. Met name omdat hier ook veel niet veteranen zijn en toch de band met defensie sterk is. De obstaclerun was even bijzonder al was het maar om zoveel mensen gewoon te zien 'gaan' op een parcours met hindernissen. Op naar de volgende activiteiten met natuurlik op dinsdags en donderdags een inloop in Echos Home Het Baken.

20140527-002447-1487130.jpg

20140527-002448-1488031.jpg

20140527-002446-1486676.jpg

20140527-002447-1487667.jpg

20140527-002448-1488370.jpg

20140527-002448-1488830.jpg

20140527-002449-1489250.jpg

20140527-002449-1489549.jpg

You may also like...